In de Aanbieding bij Kuipers Agrishop

Muizen en Ratten bestrijding PROFESSIONEEL

In de catergorie muizen en ratten bestrijding proffesioneel vindt u producten zoals : muizengif en muizenkorrels, rattengif en rattenkorrels voor muizen en ratten.

Professioneel muizen en ratten bestrijden

Proffesionele middelen mogen uitsluitend worden toegepast door: • personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of • personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren • agrarische ondernemers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken.

Bij het bestellen dient u uw UBN nummer te vermelden